Valgfag

Valgfag

Som en del af undervisningen er der en valgfri del, som er valgfag (tilbudsfag). På 10. ved Kløften tilbyder vi fysik og tysk.

 

Fysik

Fysik er valgfrit i 10. klasse, men det er prøveforberedende. Der undervises fire lektioner pr. uge, fordelt på to lektioner i fysik/ kemi og to time teknologi/ programmering.

Formål
Ud over at honorere kravene til Folkeskolens afgangsprøver er det skolens ønske og mål, at eleverne får tilstrækkelig viden til både inden for fysik og kemi at kunne forholde sig sagligt og kritisk over for den verden, de lever i.

Forløb
I løbet af året behandles bl.a. følgende emner og delemner:
Kemi: Atomets opbygning, det periodiske system, kemiske forbindelser, syrer, baser, salte
Fysik: Rummet, bølger, lyd, lys, radioaktivitet, energi og teknologi/ programmering
Sammenhænge: Gamle og nye verdensbilleder.

 

Tysk

Målet for Tysk på 10. ved Kløften
At udvikle og viderebringe elevens faglige viden og evner for det skrevne og det talte sprog.

Tysk er et kommunikationsfag.

Formålet er at eleven opnår færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.

Bidrage til at eleven får kendskab til tysktalende lande indenfor kultur og samfundsforhold.