Valgfag

Valgfag

Som en del af undervisningen er der en valgfri del, som er valgfag (tilbudsfag).

På 10. ved Kløften tilbyder vi:

 

Tysk


Målet for Tysk på 10. ved Kløften:
– At udvikle og viderebringe elevens faglige viden og evner for det skrevne og det talte sprog.
– Tysk er et kommunikationsfag.
– Formålet er at eleven opnår færdigheder der gør dem i stand til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
– Bidrage til at eleven får kendskab til tysktalende lande indenfor kultur og samfundsforhold.

tysk

 

Fysik

Der tilbydes også Fysik på 10. ved Kløften

fysikt.