Work Zone

Work zone

Work Zone er for de elever som ønsker en uddannelse indenfor:

Teknologi, byggeri og transport


Fokus på el- og IT uddannelser, bygge og anlæg samt uddannelser inden for transportsektoren.

Fødevarer, jordbrung og oplevelser

Fokus på landbrug, fødevare, gastronomi, sundhed og ernæring samt planlægning og gennemførelse af events/turisme herunder markedsføring.

Ved denne indgang foregår undervisningen om tirsdagen og torsdagen på EUC Syd.

desuden undervises der i fagene, dansk, matematik, engelsk, kultur og OSO, som foregår mandag, onsdag og fredag på 10. ved Kløften.