Grundfag

Grundfag

På 10. ved Kløften består der den obligatoriske del, hvor der undervises i grundfagene: dansk, engelsk og matematik.

Dansk

Målet for faget dansk på 10. ved Kløften

At udvikle og viderebringe elevens faglige viden og evner inden for det skrevne og det talte sprog samt inden for billedverdenen.
Dansk er et kommunikationsfag, som lærerne på skolen anser som grundlæggende for al anden undervisning.

Det er væsentligt, at eleven bliver rustet til at kunne forstå den information, som en borger dagligt får ind fra det offentlige og via medierne.

Lige så væsentligt er det at blive i stand til at analysere disse informationer, og næsten mere at kunne svare – i ordets videste betydning – på disse.
At kunne klare dette kræver et solidt kendskab til den danske kultur og historie, som derfor selvfølgeligt vil indgå i undervisningen.

Engelsk

Målet for faget engelsk på 10. ved Kløften

 • at udvikle og styrke dine kommunikative evner
  at give dig kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • at dygtiggøre dig i, at udtrykke dig skriftligt på engelsk – ordforråd, engelske vendinger og grammatik med mere
 • at anvende varierede arbejdsformer: alene-, par-, team- og klasse-undervisning samt projektarbejde

 

SPEAKING AND WRITING ENGLISH

 • can take your time
 • but it’s worth your efforts

 

Matematik

Målet for faget matematik på 10. ved Kløften

 • at give dig en matematisk forståelse
 • at kunne anvende matematik til løsning af dagligdags problemer, hvor det er relevant
 • at opfatte matematik som en udtryksform
 • at bygge “bro” til ungdomsuddannelserne