Mission og vision

Vores mission og vision

Skolens mission

  • At bringe flest mulige af eleverne til afklaring omkring kommende
    ungdomsuddannelse.
  • At sikre at færrest mulige falder ud af uddannelsessystemet.
  • At udvikle den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer.
  • At gøre eleverne livsduelige.

 

Skolens vision

  • At udvikle en inkluderende skole, hvor alle bliver afklaret i forhold til deres ungdomsuddannelse.
  • At bygge på anerkendelse og vækst.
  • At fastholde et ledelsesgrundlag, som bygger på skolens værdier.
  • At skabe opmærksomhed omkring skolen i og uden for lokalsamfundet.