Vision og mission

Mission og Vision

Skolens mission

  • At bringe flest mulige af eleverne til afklaring omkring kommende ungdomsuddannelse.
  • At sikre at færrest mulige falder ud af uddannelsessystemet.
  • At udvikle den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer.
  • At gøre eleverne livsduelige

Skolens vision

  • At udvikle en inkluderende skole, hvor alle bliver afklaret i forhold til deres ungdomsuddannelse.
  • At bygge på anerkendelse og vækst
  • At fastholde et ledelsesgrundlag, som bygger på skolens værdier
  • At skabe opmærksomhed omkring skolen i og uden for lokalsamfundet