Brobygning

Brobygning

Som et led i 10. klasse, skal du i et obligatorisk brobygningsforløb. Her får du lov til at afprøve en ungdomsuddannelse “in real life”, mens du stadig går i skole. Hvis du ønsker en ekstra brobygning, eller eventuelt praktik, vil det til enhver tid kunne arrangeres.

Brobygning for Work Zone og Business/Relations

På disse to indgange er der i alt seks ugers brobygning. I to af ugerne kommer du i brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne. De resterende fire uger er du i specielle brobygningsforløb. Her er ugerne sammensat med forskelligt indhold i et samarbejde mellem erhvervsskolerne og 10. ved Kløften.

Brobygning for X-Class 

Du er på X-Class i fire ugers brobygning. Vi har her et unikt samarbejde med VUC, Haderslev Katedralskole, Haderslev Handelsskole og EUC SYD. Samarbejdet består i, at X-Class eleverne er i brobygning en uge på henholdsvis HF, STX, HHX og HTX, for her at kunne få et indblik i, hvordan det er på de forskellige uddannelsessteder. Det er med til at give dem et bedre grundlag for at vælge rigtigt. Vores lærere er med i planlægningen og deltager således også i de fire brobygningsuger.